Fakultativprogram.hu

Szállítási szabályzat

  1. A vezetés közben a gépjárművezető(k) az AETR-ben előírt pihenő idők betartására kötelezettek, ezeket az Önök biztonsága érdekében be kell tartania.
  2. A gépjárművezetője részére – többnapos foglalkoztatás esetén – megfelelő nyugalmat biztosító (maximum 2 ágyas) szállást, valamint 2 munkanap között, minimum 9-11 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Lásd a részletes szabályozást az AETR-ben.)
  3. A megrendelésen feltüntetett útvonal, vagy igénybevételi idő esetleges megváltozását a menetlevélen részletesen feltüntetve kell igazolnia a megrendelőnek, illetve a képviselőjének.
  4. A megrendelőnek, illetve a képviselőjének a szállítás befejezésekor a menetlevélen feltüntetett útvonalat, km- és időadatokat gondosan ellenőrizni és igazolni szükséges.
  5. A megrendelőnek, illetve a képviselőjének a szállítást befejezve az autóbusz utasterét át kell vizsgálnia, hogy az utasok tulajdonát képező tárgy nem maradt-e ott.
  6. Különjárati autóbuszon álló utas nem szállítható.
  7. A Megrendelési Szerződésben rögzített kiadások a szállítót, illetve a megrendelőt terhelik.
  8. A különjárati megrendelések teljesítése a 20/1981. (VI.19.) Mt. sz. rendelet az irányadó.
  9. A Megrendelési Szerződés megkötése a különjáratok közlekedtetéséről szóló szerződéskötési feltételek alapján történik.
  10. Nem követelhető díjtöbblet, illetve a kártérítés, ha a szállító úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.